Copyright, delen en gebruik

Copyright

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens (gedichten/afbeeldingen) mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Steve’s Lines. Ook het gebruik van merk- en productnamen van Steve’s Lines in op zoekmachines gerichte teksten is niet toegestaan.

Steve’s Lines hanteert een actief en strikt beleid in de controle van ongevraagde verveelvoudiging of misbruik van materialen en teksten van haar website en zal bij overtreding altijd juridische stappen nemen.

Delen op Social Media

Wat  mag wel
Natuurlijk is het delen van de gedichten toegestaan vanaf mijn Facebookpagina https://www.facebook.com/steveslines/ of Instagram https://www.instagram.com/steveslines/ .

Wat mag niet
Niet toegestaan is het aanpassen van de afbeelding/gedicht of het verwijderen/afknippen van mijn naam Steve’s Lines (auteur) in het gedicht en deze dan onder eigen naam op social media of elders te posten.

Voor eigen gebruik

Wil jij mijn gedichtjes gebruiken voor een gebeurtenis of anders, neem dan contact op, er zijn zeker mogelijkheden. Stuur een PB via Facebook, Instagram of mail naar:

info@steveslines.nl